O projekte

Byrokratický index vytvoril v roku 2016 Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS ako súčasť projektu Top20. V roku 2017 sa nám pomocou Friedrich-Naumann-Stiftung a siete 4liberty podarilo získať partnerov z Bulharska a Českej republiky. V nasledujúcom roku sme spolupracovali s partnermi z Českej republiky,Ukrajiny a Litvy. V roku 2019 sa do výpočtu Byrokratického indexu k Slovensku, Česku a Litve pripojili partneri zo  Španielska.

Byrokratický index je jednoduchou a prehľadnou kvantifikáciou tej povestnej „byrokratickej záťaže“, o ktorej denne počujeme od podnikateľov, politikov, či analytikov.tag cloud

Projekt Top20 si kladie za cieľ spojiť sily tretieho sektora, politikov, médií, podnikateľov a občanov v snahe spraviť zo Slovenska lepšie miesto na podnikanie, zamestnávanie a ekonomický rozvoj firiem aj jednotlivcov. Obsahuje niekoľko desiatok navrhovaných konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské postavenie na Slovensku.

iness logo naopaktop20logo

 

 

Ak máte akékoľvek postrehy k Byrokratickému indexu, napíšte nám na top20@iness.sk