Partneri

  • Byrokratický index Bulharsko 2017
  • Byrokratický index Česká republika 2017

Projekt podporil:

Untitled-1

Partnermi projektu sú:

itas-logotyp_color zmps
ng-logo-2-250x250 konzervativny_logo

Za odbornú pomoc ďakujeme:

  • VIK s.r.o – Vzdelávanie, informácie, konzultácie
  • Jaroslave Lukačovičovej