Metodológia a dáta

Modelová firma

Posudzovaná je fiktívna fima Brána do neba s.r.o. Zaoberá sa výrobou brán, plotov a iných kováčskych a zámočníckych výrobkov. Má 4 zamestnancov, pričom v priebehu roka jedného zamestnanca prepustí a jedného príjme. Ročný obrat je 300 000€, zisk pred zdanením 15 000€ (sektorový priemer podľa indexpodnikatela.sk). Firma je platca DPH, prijíma hotovosť, neimportuje ani neexportuje materiál a tovar mimo trhov EÚ. Firma produkuje odpad, vrátane chemikálií a elektroniky. Firma vlastní jedno dodávkové vozidlo so 100kW motorom s jedným dedikovaným vodičom z radu zamestnancov. Firma sídli a má prevádzku vo vlastnej budove.

brana3

Metodológia

Pri rátaní indexu sme postupne preskúmali všetky relevantné administratívne povinnosti: administrácia zamestnancov, daní (ale nie účtovníctvo ako také), nakladanie s odpadmi, BOZP a ďalšie. Ako časový odhad sme použili expertný odhad odborníkov a ľudí z praxe (účtovníkov, manažérov odpadového hospodárstva a pod.). Pri všetkých činnostiach predpokladáme, že sa vykonávajú interne. Tam, kde to nie je možné (je potrebný certifikovaný dodávateľ, napr. revízia elektrických prístrojov), sme vychádzali z cenníkov dostupných na internete.

Finančné náklady sme získali prepočtom celkového času na priemernú hodinovú superhrubú mzdu v hospodárstve (aktuálne Q1 2017) podľa Štatistického úradu a príratali prípadné poplatky.

Pri zákonom stanovenej frekvencii (napr. daňové priznanie) vychádzame zo zákona. Pri jednorazových úkonoch predpokladáme, že sa vzhľadom k životnému cyklu firmy udejú raz za 4 roky (napr. registrácia nového vozidla). Výnimkou sú jednorazovové povinnosti spojené so založením firmy – tie evidujeme samostatne, mimo hlavný index. Výsledok zaokrúhľujeme s presnosťou na polhodiny a celé eurá. Do počtu povinností rátame ako 1 agendu aj tie povinnosti, ktoré sa periodicky opakujú počas roka, aj tie, ktoré sa vyskytujú raz za dlhšie časové obdobie.

Dáta

XLS súbor s podkladovými dátami je možné stiahnuť tu.