Byrokratický index Slovenska 2017

Výsledky

Fungovanie zabehnutej modelovej firmy vyžaduje vykonávanie 78 administratívnych úkonov, ktoré zaberú 164 hodín času, čo je takmer jeden pracovný mesiac ročne. Náklady na tieto úkony dosahujú 1651 eur ročne, teda 137,6 eur mesačne. Začatie podnikania (vznik novej firmy) vyžaduje 33 úkonov navyše s časovým nákladom 36,5 hodín.
BYRIND17

Usporiadať výrobné prostriedky tak, aby poskytli pridanú hodnotu je náročná činnosť plná rizík. Podnikateľ musí denne zápasiť s meniacimi sa potrebami zákazníkov, konkurenciou, dodávateľmi, či deštruktívnymi inováciami. Každá dodatočná prekážka jeho činnosti zo strany štátu znamená spomalenia a niekedy až zastavenie tohto podnikateského snaženia.

Vo svete existuje niekoľko rebríčkov podnikateľského prostredia, ktoré komplexne hodnotia kvalitu vymožiteľnosti práva, infraštruktúry, či daňových zákonov z pohľadu podnikateľa. V našom Byrokratickom indexe sme sa rozhodli držať viac pri zemi. V spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí sme identifikovali všetky administratívne úkony, ktoré štát vyžaduje od modelovej firmy. Týmto úkonom sme priradili časovú a finančnú náročnosť. Podobným spôsobom postupuje vo svojej metodike napríklad aj Ministerstvo hospodárstva SR.

Byrokratický index je jednoduchou a prehľadnou kvantifikáciou tej povestnej „byrokratickej záťaže“, o ktorej denne počujeme od podnikateľov, politikov, či analytikov.

Medziročný pokles indexu znamená zlepšenie podnikateľského prostredia. Vláda má dnes veľa príležitostí, ako ho pomocou elektronizácie a uprataním výkazníctva významne znížiť. Byrokratický index v praxi nemôže klesnúť na nulu, to by štát musel prestať vyberať daň z príjmu či DPH. Aj keby však index klesol na nulu, neznamená to, že podnikateľ by všetky dnes evidované náklady ušetril. Preventívne kontroly stavu elektrického náradia môžu mať pridanú hodnotu pre podnikateľa, a mnohí by za ne platili aj bez zákonného donútenia. Robili by to však tie firmy, ktoré by to považovali za ekonomicky prínosné, a v intervaloch, ktoré považujú za vhodné. To je zásadný rozdiel oproti plošnej regulácii, ktorá nehľadí na individuálne rozdiely medzi firmami a nedisponuje špecifickými informáciami, ktoré podnikateľ prirodzene má po ruke.

Tento prehľad sme prvý krát zostavili za Slovensko v roku 2016. V roku 2017 sa k nám pripojili českí a bulharskí partneri. Veríme, že sa nám Byrokratický index podarí rozvinúť do medzinárodného rebríčka.

Metodológia a dáta Byrokratického indexu