Medzinárodný deň byrokracie

byrokracia mises

29. septembra 2020 uplynie 139 rokov od narodenia ekonóma Ludwiga von Misesa. Okrem iného bol jedným z prvých ekonómov, ktorý systematicky skúmal fenomén byrokracie. Toto skúmanie pretavil do knihy Bureaucracy (v roku 2002 vyšlo v češtine ako Byrokracie), jej stručný súhrn nájdete tu.

V tento dátum sme sa rozhodli osláviť Medzinárodný deň byrokracie.

Má byť morálnym povzbudením pre podnikateľov, účtovníkov, úradníkov, právnikov a všetkých ľudí, ktorí sú nútení svoj drahocenný čas obetovať na oltár byrokracie pri vypĺňaní tlačív, formulárov a dokumentov.

Prvý krát sa uskutočnil v Bratislave v roku 2016.