Byrokratický Index Slovenska 2020

V roku 2020 dosiahla byrokratická časová záťaž malého podnikateľa na Slovensku hodnotu 217 hodín. To je mierne zlepšenie oproti vlaňajšej hodnote 221 hodín. Byrokracia spojená so zamestnávaním si vyžaduje 39 % tohto času, prevádzka podniku 47 %, legislatívne zmeny 5 % a iné dôvody spotrebujú 9 % času. Pri detailnom pohľade vidíme hlavne vysoké časové náklady firemných daní, administrácie miezd, ale aj odpadov.

Index pozitívne ovplyvnili drobné zmeny ohľadom elektronizácie a zrušenia niektorých dokumentov. Naopak, negatívne ho ovplyvnili najmä časté zmeny dôležitých zákonov. Len tri hlavné zákony sa v minulom roku zmenili dokopy 11-krát.

V roku 2020 sa k Byrokratickému indexu pridalo 5 partnerských krajín. Na prvom mieste sa s najmenšou byrokratickou záťažou umiestnilo Severné Macedónsko so 154 hodinami, potešením je druhé miesto Slovenska, tesne pred Českou republikou (223 hodín). Na chvoste 6 krajín sa umiestnilo Španielsko s 369 hodinami byrokratickej záťaže.

Pre slovenských podnikateľov vzniklo v nedávnej minulosti niekoľko antibyrokratických balíčkov. Hoci ich prínos je pozitívny, dopady sú malé. Razantné zlepšenia si vyžadujú razantné zmeny fungovania mnohých úradov. INESS bude naďalej monitorovať podnikateľské prostredie a aktívne navrhovať zmeny regulácií.